Táo Việt Store có 2 hình thức thanh toán cho Khách hàng lựa chọn:

1. Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng

Sau khi đặt hàng xong khách hàng có thể lựa chọn thanh toán COD để có thể trả tiền mặt khi nhận được hàng.

2. Thanh toán chuyển khoản

Quí khách mua hàng xin chuyển tiền vào tài khoản dưới đây.

Tên tài khoản: Trương Trúc Vân Anh

Số tài khoản: 19036531394017

Ngân hàng: Techombank

Nội dung chuyển khoản: Tên sản phẩm_Tên khách hàng_ Số điện thoại

Lưu ý :  Quí khách hãy lưu giữ giấy chuyển tiền để đảm bảo quyền lợi.

Táo Việt Store ngay lập tức xác nhận thông tin và chuyển hàng cho khách!

  • Đồng tiền thanh toán: Bằng tiền Việt Nam Đồng
  • Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.